Dar nepasakojau

Man matosi tėvo dukros

Plaukais siekiančiais žemės šerdį

Spalvos kaip perdžiūvus žolė

Rytais neapkabintos pravirksta

Naktim nepaguostos užeina

Kai rašau man kužda

Savo maldas diktuoja

Supk ant kelių jas tėve

Kviesk prie stalo

Užkloto naktiniais marškiniais

Tai balčiausia ką turime

Ir dar dukrų rankas

Pilk midaus tėve

Jos nuo piliakalnių žiūri

Man rieškučias prirauda

Trokštu ir geriu prigeriu

Tėve glostyk dukras

Išsupk paklodėse

Pridenk nuogus langus

Man jos matosi neguodžiamos

Tyli

Kai tėvas šitaip rūko

Regiu viso pasaulio vyrus

Iš kurių nė vienas nekaltas

Kad dabar jį matau