Esu geriausias draugas

Mėlynas šuo prie jūros

Jos atspindžiai atsimuša

Nelyginant bangos plaukuos

Kaip tėvų žemė esu

Niekad neliesta tik jausmu

Bekraštė iki pievos galo

Už kurio lig mėnesienos loja

Proskynoj draugas randa šunį

Baltą kaip dobilai kraujuoja

Tirpstantį atokaitoj geriausią draugą

Kvepiantį rugpjūčiu po lietaus

Jis myli

Kuris

Nagi tas

Mėlynas

Tėvų žemėj alsuojančioj

Minkšti krokų patalai

Nuo jų atsiveria vaizdas

Į debesis kaip jūrą

Taip žiūrėk ir klausk

Ar mano geriausias draugas yra

Ar stebi tą pačią paletę

Užsimerkęs girdėsi jūrą ošiant

Tai mano šuo kaukia

Mėlynas