Šokių šaukliai ir pamišę svajokliai

Nusilenkia rūkui kai ima dainuoti

Ir plešia net plyšta rudens patalai

Kol nesninga juk viskas atrodo juokais

Už rūko dar tavo blakstienos pakimba

Vis šukuodamos tylą kaip reta ritmingai

Iki priešaušrio tiksi vos šešios minutės

Vis nesninga vadinasi galim pabūti

Lauką lengva matuoti mažybiniais tango

Žvaigždžių mizanscenom nors ir be galo

Tvorom pokši girtas bemiegis rugsėjis

Besniegis šis rytas ir tavo gerbėjas

Rasą išpurtom iš po ryto paklodžių

Ji perliniais dantukais atkanda rytojų

Dėl manęs dar kvėpuok į voratinklio giją

Taip trapu ir jausminga

Sakytumei – sninga…