Gyvenime gauni

Tik vieną Persefonę

Norėtum laikyt cukraus

Dėžutėj tik ji pati

Sau mūza

Ant mažojo pirštelio

Užsukusi medvilnės siūlą

It giją į pasaulį

Kad nepamestum

Riešutų kvepėjimo

Iš kurio naikinanti

Šviesą ateina ja tampa

Pareina sodu

Senam žvilgsny

Ką tik nuskandinus

Bitės kraujo raudonumo

Šlamesį sodais

Sugrįžta į cukraus

Kubelį jame multivisatos

Begalybės lankuos

Žaidžia pirštai ir

Užsikabina siūlas iš žemės

Kurioj akli ir mirę

Kieti sustirę bičių negirdi

Gyvenime viena Persefonė

Kvėptelėjimu sodus

Pakabina aukštielninkus

Kol multivisatos linguoja

Lieka tik

Vienas kontrolinis šūvis

Į save arba jį

Juk kažkas turi išsigelbėti

Bitės aplimpa cukrų

Multivisatoj

Sustoja riešuto tarpsmas

Sodas nukerpa siūlą

Kontrolinis šūvis

 

N.Letukytė