Ir pirmą dieną Erškėčių gatvėj

Jis pastebėjo čia esant per daug tamsos

Tad įžiebė palubės lemputę sušukdamas

tebūnie šviesa

***

Antrą dieną

Kurią vadinau antradieniu

Ėmė lyti pro kiaurą stogą

Ir jis pusnuogis lakstė primindamas

kad tai yra gera

***

Taip keitės vakaras ir rytas

Kol jis į ranką paėmė

vasaros jonvabalį ir matė

kad tai yra stebuklinga

***

Šeštą dieną

Kurią vadinau šeštadieniu

Jis prilietė mano nesamą kauliuką

ir sakė kelkis kad rytoj galėtume

pro kiaurą stogą paleist savo jonvabalį

 

Mačiau kad tai yra gera

 

 

N. Letukytė