Jau buvo į rugpjūčio galą

Išėjo vyrai obuoliaut

Ir saulė ritos it nuo stalo

Kai nei paimti, nei pagaut

Mergaitės kramtėm smilgos šapą

Bet saulės juk rūpėjo atsikąst,

Kad vyrai taip atgnybtų kraštą –

Jei jau išėjo šįryt obuoliaut

Langinės atdaros virpėjo

Nuo jų netylančių dainų

Mergaitės blaškės tartum vėjas

Gal tai rugpjūtis kėlė ant sparnų

Gulėjom tąkart pievoj basos

Ir mintijo katra balsu

Kad vyrų rankos tai kaip maldos –

Joms mus pakelti nesunku

Štai grįžta vyrai jau nuo sodo

O pėdos kvepia obuoliais

Jų vieton vakaras tuoj stoja

Ir pjausto saulę gabalais

Taip gaila buvo, taip mįslinga

Kodėl ir vėl netenka paragaut

Bet atnešė man vyras smilgą

Rytoj išeikim obuoliaut