Žemyn galva pakibęs

Ant vyšnios šakelės

Supasi buda

Ir stebi pasaulį

 

Pro skylę regi

Kaip bunda rūkas

Ir ant pečių leidžias

Mažajam budai

 

Aukštielninkas supas

Saulė pėdas kutena

Pasvirusio pasaulio

Vis tiek neišgelbėt

 

Per vyšnios žiedelį

Tiesiasi pirštai

Palangos mergaitė

Jau glosto jam pilvą

 

Tiki meile mergaitė

O buda juokauja

Tobulų nebūna

Net ir vyšnios šakelėj