Vienos durys remiasi

Į kitas išvirsta

Kaip kortų namelis

Atlikęs be damų

 

Karaliai rikiuojasi

Ruošias į kovą

Bet juk ne patys

Ne patys kraujuoja

 

Vieno atodūsio dramoj

Nuskęsta rytas akmenį

Po kaklu pasirišęs

Juk ne pats juk ne pats

 

Visos dramos pasibaigia

Kai kavos puoduke

Išaušta drumzlinas ruduo

Gyvas

 

 

Palaikykite „Neperskaitytus laiškus” konkurse LOGIN : balsą atiduokite paspaudę ČIA ir „Balsuoti”.

Balsuoti galite kiekvieną dieną ir dėl to nereikia tartis nei su gydytojais, nei su vaistininkais.