Iš ten ateina tokia

Kur nuo žemės garas kyla

Ir sutemus upės

Tvinsta į tylą į ją

 

Nemokėdama laisvės kalbos

Iš ten ji atbėga

Nežinodama kas su vėju daroma

Ir medum tarp jos lūpų

 

Iš ten ateina taip

Tikėdama kad kviečiai rankoj

Namai rankoj

Tokia ateina

 

Tokia už stalo sėda

Nešvari kartais

Su rugiagėle tarp kasų

Ir žemėtom pėdom

 

Iš ten tokia ateina

Su raukšle per kaktą

Ne pagal metus sena

Ir ori kaip reta

 

Mačiau iš ten ateinant

Tokią vienintelę

Mylimą keistuolę

Kurią kažkas pavadino

 

Lietaus šalimi