Balto lapo simfonijoj
Neužsirašo istorija
Neužsilieka Vaterlo
Nekrenta gruodis
Debesų atplaišom
Nesusitinka rankos
Mūsų rankos

Tik mažyčiai
Netyčia nugirsti šešėliai
Atgula balto pokaičio
Simfonijai sugriežiant
Vakarykštį tvaną

Mūsų mažas paukštukas
Jame nepakilo
Taip ir neperskrido
Nematomos ribos
Trys kvėptelėjimai
Iki drąsos

Drąsa bailiams
Ir apkabinimai ginkluotiems
Vėjas nepaeinantiems
Muzika kurtiesiems
Užsirašo istorijomis
Kol balto lapo simfonija
Tuščiai gaudžia
Už nepakilusį paukštį

Jam šiąnakt išauga sparnai

 

N.Letukytė

P.S. Eilėraštis sukurtas mano mylimai draugei Viktorijai Šv. Kalėdų proga.