Lietuvių mitologijoje, vedų raštuose ir Biblijoje apie ženklų ir žentų sąsajas užsimenama ne per daugiausiai. Deja, nesu prisiekusi vedų tyrinėtoja, todėl negaliu apibrėžti to „ne per daugiausiai“, tačiau vis dėlto, remdamasi kukliu savo supratimu apie pasaulį, drįstu teigti, kad ženklai ir žentai kaip tandemas įvardijami retokai, o gal ir niekada. Sunku įsivaizduoti jų, kaip vienas kito papildinių, egzistavimą, pavyzdžiui, Tumbulumbu gentyje. Tris vienas paskui kitą sekančius žentus aptikę šamanai kniūbsti lekia šokti lietaus šokio, nes būtent trys žentai sudaro vieną neginčytiną sausros ženklą – tokia istorija skamba gana neįtikimai. Nebent turite lakią vaizduotę. Tada viskas gerai: žentus persekiojantys šamanai jūsų netrikdo. Tačiau jeigu tarsime, kad bent vienas genties šamanas yra kažkieno žentas, šis pasakojimas jūsų ne tik netrikdys, bet ir atrodys itin suprantamas.

Jeigu šamanas turi uošvių, tai ženklas, kad jis – vedęs. Juokinga pagalvojus, kad visi vedę vyrai tampa ne tik VEDUSIAIS VYRAIS, bet ir žentais. Apie šį vaidmenį mažai kas tekalba, nors žento turėjimas – labai stiprus ženklas, kad jūsų dukra verkė. Kažin, ar žmonijos akivaizdoje gimė bent viena neapraudota meilės istorija. Tikėtina, kad jūsų dukra rijo ašaras atrašydama į kai kurias žinutes, galbūt kūkčiojo į pūkinę pagalvę, kol galiausiai jos ašaros reinkarnavosi į ženklą, kad išjaučiama truputį giliau nei per mokyklinius šokius. Ilgainiui šitas ženklas virto jūsų žavingu (linkiu ir tikiuosi!) žentu. Tai, kad šitas besišypsantis jaunuolis yra jūsų žentas, tapo itin rimtu ženklu būriui kitų besišypsančių jaunuolių, kad, kas jau kas, bet jie tai tikrai netaps jūsų žentais. Nelaimėliai, žinoma – juk jūs esate geriausias galimas uošvis, neabejotinai. Visi žentai, netapę jūsiškiais, pereina kitų uošvių globon (gamtos dėsnis). Yra daugybė žentų, kurie negirdi, kaip jūsų dukra dainuoja duše, nekabina žaisliukų ant Kalėdinės eglutės jai striksint aplink pagal seną dainą apie sniegą, nesulaukia jos skambučio, kai ši nuobodžiauja vedžiodama šunį. Vis dėlto, jei turite žentą, tai – ženklas, kad yra vienas vyrukas, kuriam šie maži džiaugsmai sukurti. Ir jūs, žinoma, nes geri uošviai – tai džiaugsmo džiaugsmas, ne kitaip.

Jeigu jūs neturite žento, pasitikrinkite dokumentų segtuvą. Jame gali būti aptiktas ženklas, kad pats esate žentas. Tokiu atveju ilgai jausitės jaunas. Na, iki to momento, kai vieną dieną sulauksite dukros skambučio ir ši krykštaudama praneš, kad vakare užsuks svečių. Jūs tai priimsite kaip ženklą, kad jums rimtai gresia žentu. Ir senatve, nes šie du lobiai paprastai atrandami kartu. Čia toks… paketas. Imi vieną – gauni du. Nors apskritai tai nieko neimi, nebent tabletę valerijono, kol jūs, žavingas žentas, trinat sofą laukdamas savo žento. Galbūt „laukdamas“ – kiek per stiprus žodis.

Jei būtent jūs į įvykio vietą pristatėte žentą, tai esate giliai įsimylėjusi. Čia irgi toks ženklas. Žmonės sako nežiną, kada jie jau myli, kada tik įsimyli, kada išsimyli, kada… tai štai, jei jūs tapote kurjere, pristatančia žentą, čia rimtas ženklas, kad visi šitie įsi- ir yra TIE. Jūs prašote naujai iškepto žento prie stalo neužsivesti pokalbiams apie politiką, o to senojo žento – neįsikinkyti į pašnekesius apie religiją. Jeigu laiku perduodate šiuos prašymus, tai ženklas, kad esate išmintinga moteris. Kai tėvas pašoka nuo stalo ir trenkia durimis, tai – ženklas, kad prašymas visgi buvo pristatytas ne laiku… Galbūt jūs užmiegate su malda už du savo gyvenimo vyrus lūpose. Akivaizdus ženklas, kad tiek senasis, tiek jaunasis žentai – palaiminti.

Gyvenime egzistuoja galimybė, kad perskaitėte šią svarbią informaciją ir neradote nė menkiausio ženklo, kad būtumėte kaip nors susijęs su žentais. Tai niekis, nes tikėtina, kad dar spėsite su jais stipriai susisieti būsimame laike. Kita vertus, jūs jau dabar, esu tikra, pažįstate ne vieną žentą. Atkreipkite dėmesį į šį ženklą, bylojantį, kad žentai – didelė ir reikšminga visuomenės dalis. Jeigu dar abejojate, galima įsijungti „Žentų“ dueto atliekamą dainą. Girdite? Tai juk ženklas, kad savo esybe esate linksmų plaučių lietuvis. Labai geras ženklas, sveikinu.

Neda Letukytė

Įrašo nuotraukos autorė – Damilė Martinaitytė