Taip karštas dobilų medus,
Kaip niekas kitas šiam pasauly.
Dulkėtas žvyrkelis tiesus,
Nors griaudė vakar skaudžiai.

Taip šiltas tas prisiminimas,
Kur iš vaikystės ir lietaus,
Dulkėtos dulkės nuo kelių pakyla,
Jos dobilus šiandieną praus.

Medaus ir saulės negailėjo,
O dobilai tokie sausi,
Medaus ir kelio nebeliko,
Vien dulkės ir tyla karti.

N. Letukytė