Išvesk iš nakties
Klausyk klausyk
Sparnais plaka
Garniai pažeme
Šnabždėk šnabždėk
Ruduo teka
Dar klausyk ir laikyk
Kitoj rankoj
Patylėk palydėk
Mano sauja

Raudonuot abejot
Karšto ryto šermukšniais
Ir suspėt nevėluot
Išvaduoti rugpjūtį
Išvesk iš nakties
Balta balta
Nevėluok susapnuot
Spalio maldą

Šnabždėk šnabždėk
Garniai gęsta
Kruvinai rasa semia
Dar klausyk ir laikyk
Kitoj rankoj
Supas kreivas pasaulis
Ir laukia