Jeigu sakytų pakartoti pasaulį

Prasidėčiau nuo vakaro

Viskam jau pasibaigus

Kai pradžiai net prasmės nėra

 

Tai būtų vakaras kuriame snigtų

Pustydamas pasaulis susikurtų tylą

Tik niekas nė nepastebėtų

Per daug skubėtų laužą kurti tau

 

Viską kartočiau nuo ano galo

Smilkstančių pušų kvapo

Atsiradusio dar iki visatos

Nosį kutenančiam vakarui

 

Tai tas vakaras kada

Prasidėčiau muzikine dėžute

Skambėčiau po užsklandos po poezijos

Nors dar iki tavęs tau ieškant kaip atvert

 

Tai toks vakaras

 

Kuriame kapitonai atranda švyturius

Mamos staltiese kloja naktis

Po kurių tiktai baltas laukimas

Kol mus šventina iki prasidėjimo

 

Šitas vakaras telpa kišenėn

Telpa saujon lig gruodžio šalnos

Šiandien guolį suranda benamiai

O aš tavo dūšios remiuos

 

Vakaras kada dūmus traukia pirkliai

Netyčia namo pargrįžta piratai

O tu mano ranką it duoklę laikai

Ir dar spėja apsnigti mums saulę